Contact Dementienetwerk

Postbus 283
7200 AG Zutphen

e-mail: info@dementienetwerk.nl 

Woont u in de gemeente Zutphen, de gemeente Lochem of in Vorden, Steenderen, Baak of Wichmond (gemeente Bronckhorst)? Dan kunt u hulp en ondersteuning krijgen van een casemanager van het Dementienetwerk.

Download hier het

Hulp in uw buurt

Dementienetwerk regio Zutphen

Het Dementienetwerk Zutphen/Lochem/Bronckhorst*

Het Dementienetwerk Zutphen/Lochem/Bronckhorst is in juli 2009 van start gegaan. Doel en functie van het netwerk is één één aanspreekpunt komt voor dementie in deze regio voor patiënten, familie en hulpverleners. Zo geven we vorm aan en verbeteren we samen de ketenzorg dementie.

 

Deelnemers
De sleutel om te komen tot deze ketenzorg is het intensiveren van de onderlinge samenwerking. Niet alleen tussen de instellingen, maar ook tussen en met de verschillende gemeenten in de regio, de ouderenorganisaties, ouderenplatforms en Alzheimer Nederland. Dit alles zodat de regio Zutphen/Lochem/Bronckhorst beschikt over een regionaal antwoord op vragen die voortkomen uit dementieproblematiek. Het Dementienetwerk wordt gevormd door Dimence, Gelre Ziekenhuizen Zutphen, GGNet, Marga Klompé (lokatie De Hoge Weide), Sensire, Perspectief Zutphen, Zorggroep Sint Maarten, woonzorgcentrum Den Bouw, Welzijn Lochem en Sutfene.


* Voor de gemeente Bronckhorst geldt dat Vorden, Steenderen, Baak en Wichmond deel uitmaken van dit Dementienetwerk. Inwoners uit de overige plaatsen in Bronckhorst kunnen terecht bij het Dementienetwerk West Achterhoek.